Scan the Zalo QR code and schedule your "FREE DEMO CLASS"

ABOUT US

We are a community of changemakers
we educate, we inspire, we empower

Discover the passion and expertise behind Sam's English School, where we're committed to delivering exceptional English language education and cultivating a supportive learning environment for students around the globe

Sam Mittal - Founder & Educator at Sam's English School


My name is Sam Mital, and I am passionate about education and language learning. With over 10 years of experience in teaching, I have had the privilege of working in 15 different countries and teaching at various universities. As a former IELTS examiner, I have seen firsthand the transformative power of language education.

I founded Sam's English School to make a positive impact in people's lives through language learning. Our mission is to unlock new possibilities for personal and professional growth by mastering the English language. We believe that learning a new language can open doors to a world of opportunities and enrich lives in meaningful ways.

At Sam's English School, we are committed to making a difference. We invite you to join our community and embark on a journey of positive change and growth. Together, we can make a significant impact on your life and career.

Come join us and experience the positive transformation that language learning can bring.


Sam Mittal

Founder and CEO

Lastest Articles

Dive into our collection of articles offering expert advice, language learning tips, and motivational stories to enhance your English journey

News

Thầy giáo người Anh dạy học cho trẻ em vùng cao, yêu Việt Nam vì sự đôn hậu

Các lớp học của Sam Mittal thường có khoảng 20 đến 30 người, trong đó trải dài từ 5 đến 35 tuổi. Chính sự đa dạng độ tuổi khiến cho các tiết học luôn sôi động, hấp dẫn. Ngoài ra, Sam cũng tập trung...

Read more

Dân 'du mục số' đổ xô đến Việt Nam

Như với Sam, chất lượng sống tốt, cuộc sống an toàn, đồ ăn ngon và cảnh đẹp là những lý do anh chọn đến Việt Nam vừa làm việc vừa trải nghiệm những chuyến đi...

Read more

Những “ông Tây” chọn TPHCM làm quê hương

Sau 7 năm sống ở TPHCM, ông Jefferson nói, điều ông thích nhất ở đây là khí hậu phân rõ ngày đêm. Ở đây, ánh nắng chan hòa cả ngày. Với những người...

Read more

Bi hài khách Tây học cách "sinh tồn" trong nắng nóng đổ lửa của TPHCM

Ở trường học, mọi người nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h30 và tìm mọi cách để làm mát mình. Đầu tiên, Zach tìm đến quán cà phê hoặc...

Read more